Beijing Guoan - Bangkok Glass

Beijing Guoan - Bangkok Glass

Durch ein souveränes 3:0 über Bangkok Glass zieht Bejing Guoan mit Yu Dabao (l.) in die asiatische Champions League 2015 ein. (17.02.2015)
17.02.2015
Beijing Guoan - Bangkok Glass